riêng tư
Anh Minh, công an giao thông, phàn nàn từ khi cu Trí ra đời, chị Nguyệt vợ anh không còn thời gian để ý đến chồng. Biết là ghen với con thì không nên nhưng quả thật anh cũng thấy nhớ những giây phút riêng tư 2 vợ chồng.
Đọc thêm...  

Các bệnh phổ biến